گزارش پروژه های انجام شده

خرید یک دستگاه وانت پیکان با کمک های بی دریغ خیرین و زحمات بخش مشارکت ها

یک دستگاه وانت پیکان برای رختشویخانه ی مرکز قدس توسط خیرین محترم و واحد مشارکتهای مرکز تهیه و خریداری گردید.

زیباست که ببینیم هنوز بسیارند کسانی که آسایش و خوشی دیگران برایشان دغدغه است و در کمک به نیازمندان هموازه پیش قدم اند. دعاگویشان هستیم ...

 

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813