اخبار

گردش و سینما در یک روز گرم تابستانی

یکشنبه هفدهم مردادماه مددکاران مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، تعدادی از مددجویان عزیز را برای دیدن یک فیلم کمدی به سینما مرکزی ( متعلق به بنیاد خیریه کامرانی ) آوردند .. این شادی های کوچک برای عزیزان ما غنیمت است و آرزوی ما شاد دیدن آنهاست ....


آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813