اخبار

بازدید روسای بیمارستان عرفان از مجتمع سالمندان و معلولین قدس ( 26 مرداد 1395)

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813