چشم انداز

چشم انداز مجتمع قدس

  • پرداخت به مقولۀ سالمند و تثبیت «سالمندی یک پدیدۀ زیست‌شناختی است نه تمام شدن زندگی»

  • ارتقاء سطح سلامت روحی و روانی سالمندان و معلولین

  • ایجاد آرامش در دوران سالخوردگی، تقویت حرمت سالخورده، و افزایش امید به زندگی

  • ارتباط بین جامعۀ جوان و جامعۀ سالخورده به عنوان گنجینۀ تجربه‌های ارزشمند از طریق به کارگیری نیروی انسانی جوان  

  • افزایش کیفی سبک زندگی معلولین

  • رشد و تقویت طب سالمندان در کشور

  • مشارکت مردم در ارتقاءِ سلامت جامعه و بهره‌گیری از حس معنوی ایجاد شده

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813