ارتباط با قدس

ارتباط با قدس

اطلاعات تماس

آدرس:
کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن: 02146879813

فکس: 02146897401

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

مجتمع قدس، در راستای پیشرفت و بهبود شرایط موجود مشتاقانه خواهان شنیدن نظرات و پیشنهادات شماست.

آدرس:

کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج ، ابتدای کمربندی شهریار - اندیشه ، خیابان سالمندان ، مجتمع سالمندان و معلولین قدس ، کد پستی ۳۷۵۴۱۷۷۴۶۷

تلفن : 02146879813